EAS EUROPE s.r.o.

Sídlo spoločnosti:
Vicenzy 2056/20
931 01 Šamorín

Prevádzka:
Priemyselný park
Vicenzy 2056/20
931 01 Šamorín

Tel.: +421 (0)31 562 29 04
Fax: +421 (0)31 562 29 06

E-mail: easeurope@easeurope.sk

Web: www.easeurope.sk