Spoločnosť

    Spoločnosť EAS bola založená v roku 1978 a je vedúcou spoločnosťou v oblasti elektronickej výroby. Našim cieľom je poskytovanie služieb najvyššej úrovne pre firmy pôsobiace v elektronickom a elektromechanickom sektore činnosťami, ktoré zahŕňajú vývoj, výrobu a automatické testovanie plošných spojov, elektronických a mechanických súčastí.

    EAS sleduje a prispôsobuje sa tendencii rastúcej špecializácie v oblasti elektroniky. Aby sme posilnili našu pozíciu v technologicky náročnej oblasti, neustále pokračujeme v programe priemyselnej automatizácie, nákupe stále sofistikovanejších zariadení a komponentov automatického testovania.

    Spoločnosť má tri závody, v ktorých pracuje viac ako 130 zamestnancov.

 

 

Kvalita

    EAS sa neustále snaží dosiahnuť maximálnu kvalitu. Už v roku 1994 sme získali Certifikát systému kvality v súlade s pravidlami  UNI-EN 290002 (ISO 9002). V roku 2003 bol aktualizovaný v súlade s UNI-EN ISO 9001:2000 VISION 2000.

    Presné kontroly sú uskutočňované od začiatku pri používaných materiáloch s cieľom zaistiť požadované vlastnosti a špecifikácie. Následné kontroly počas výroby pomáhajú zvýšiť kvalitu našich produktov tak, aby si zákazník mohol byť istý, že získa produkty najvyššej kvality, vyhovujúce jeho špecifickým požiadavkám.